INNE ZAMÓWIENIA

                                                         - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych filtrów oleju, paliwa, powietrza oraz klimatyzacji do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/6/19

SIWZ

 

załączniki numer 2 - 7 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/6/19

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/6/19

25 luty 2019 r.

25 luty 2019 r.

 

 

9 kwietnia 2019 r.

2.

Przetarg nieograniczony

na świadczenie usług w zakresie  ochrony osób i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni oraz obsługi stacji tankowania pojazdów CNG  usytuowanej w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169

 

znak: PKM/ZRS/N/7/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 5 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/7/19

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/7/19

18 marca 2019 r.

18 marca 2019 r.

 

 

12 kwietnia 2019 r.

3.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabryczne nowych opon, tarczy kół, akcesoriów do naprawy ogumienia oraz świadczenie usługi bieżnikowania opon do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/8/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 5 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/8/19

 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/8/19

 

 

Aneks numer 1

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/8/19

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/8/19

25 marca 2019 r.

25 marca 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

8 maja 2019 r.

4.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych świec zapłonowych i filtrów do gazu CNG do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/9/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/9/19

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty   -GRUPY 1,3

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/9/19

10 kwietnia 2019 r.

10 kwietnia 2019 r.

 

 

15 maja 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty   -GRUPA 2

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/9/19

 

 

 

 

7 czerwca 2019 r.

5.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/10/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/10/19

 

 

Wyjaśnienia  treści SIWZ

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/10/19

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/10/19

24 kwietnia 2019 r.

24 kwietnia 2019 r.

13 maja 2019 r.

 

21 maja 2019 r.

6.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, olejów przekładniowych oraz smarów do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/12/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 4 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/12/19

 

 

 

7 czerwca 2019 r.

7 czerwca 2019 r.

 

 

 

7.

Przetarg nieograniczony

na  sukcesywne dostawy odzieży roboczej, obuwia roboczego,  polarów i koszul flanelowych do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej   sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/11/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 4 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/11/19

 

 

 

10 czerwca 2019 r.

10 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu ABS/EBS do  autobusów

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/13/19

 

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/13/19

 

 

 

 

14 czerwca 2019 r.

 

14 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

<<<Powrót