INNE ZAMÓWIENIA

                                                         - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy materiałów do naprawy i zabezpieczenia przed korozją powierzchni poszycia autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/17/17

SIWZ

 

załączniki numer 1-4 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/17/17

 

 

 

7 września 2017 r.

7 września 2017 r.

 

 

 

2.

Przetarg nieograniczony

na świadczenie usług porządkowych w zakresie sprzątania: autobusów (wewnątrz), pomieszczeń dyspozytorni wraz z otoczeniem, budynku warsztatowo-administracyjnego oraz pomieszczeń biurowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/18/17

SIWZ

 

załączniki numer 2-7 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/18/17

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/18/17

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/18/17

 

18 września 2017 r.

18 września 2017 r.

3 październik 2017 r.

 

16 październik 2017 r.

 

<<<Powrót