INNE ZAMÓWIENIA

                                                       - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, olejów przekładniowych oraz smarów do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/12/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 4 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/12/19

 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

 

załącznik nr 3 - dot. GRUPY 6 - w wersji do edycji po zmianach z dnia 24 czerwca 2019 roku

 

 

znak: PKM/ZRS/N/12/19

 

 

Aneks numer 1

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/12/19

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/12/19

7 czerwca 2019 r.

7 czerwca 2019 r.

24 czerwca 2019 r.

24 czerwca 2019 r.

16 lipca 2019 r.

2.

Przetarg nieograniczony

na  sukcesywne dostawy odzieży roboczej, obuwia roboczego,  polarów i koszul flanelowych do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej   sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/11/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 4 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/11/19

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/11/19

10 czerwca 2019 r.

10 czerwca 2019 r.

 

 

15 lipca 2019 r.

3.

 

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu ABS/EBS do  autobusów

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/13/19

 

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/13/19

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/13/19

14 czerwca 2019 r.

14 czerwca 2019 r.

 

 

8 lipca 2019 r.

4.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części osprzętu CNG do silników autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/14/19

 

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/14/19

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/14/19

26 czerwca 2019 r.

26 czerwca 2019 r.

 

 

8 lipca 2019 r.

5.

Przetarg nieograniczony

na świadczenie usług w zakresie przetoku autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.  w siedzibie Zamawiającego  w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169

 

znak: PKM/ZRS/N/15/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 4 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/15/19

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/15/19

27 czerwca 2019 r.

27 czerwca 2019 r.

 

 

8 lipca 2019 r.

6.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych szyb czołowych autobusów oraz materiałów do ich wklejania  do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/16/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/16/19

 

 

 

6 sierpnia 2019 r.

6 sierpnia 2019 r.

 

 

 

7.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych zestawów osłon podłogi opończy obrotowych do  autobusów MAN A23 Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/17/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/17/19

 

 

 

6 sierpnia 2019 r.

6 sierpnia 2019 r.

 

 

 

8.

Przetarg nieograniczony

na ubezpieczenie 30 fabrycznie nowych pojazdów użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie auto casco na okres jednego

 

znak: PKM/ZRS/N/18/19

SIWZ

 

załączniki numer 2 - 5 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/18/19

 

 

 

14 sierpnia 2019 r.

14 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

<<<Powrót