INNE ZAMÓWIENIA

                                                       - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Przetarg nieograniczony

na świadczenie usług w zakresie przetoku autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w siedzibie Zamawiającego w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169

 

znak: PKM/ZRS/N/10/18

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 4 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/10/18

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/10/18

27 czerwca 2018 r.

27 czerwca 2018 r.

 

 

9 lipca 2018 r.

2.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do osprzętu silnika gazowego autobusów MAN CNG Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/11/18

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/11/18

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/11/18

3 lipca 2018 r.

3 lipca 2018 r.

 

 

30 lipca 2018 r.

3.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych szyb czołowych autobusów oraz materiałów do ich wklejania do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/12/18

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/12/18

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

 

 

znak: PKM/ZRS/N/12/18

 

Aneks numer 1

 

 

znak: PKM/ZRS/N/12/18

 

16 lipca 2018 r.

16 lipca 2018 r.

31 lipca 2018 r.

31 lipca 2018 r.

 

załącznik numer 3 - formularz cenowy- dot. grupy 4 - po zmianach w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/12/18

 

 

 

31 lipca 2018 r.

 

 

 

 

<<<Powrót