INNE ZAMÓWIENIA

                                                         - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Przetarg nieograniczony

na świadczenie usług porządkowych w zakresie sprzątania: autobusów (wewnątrz), pomieszczeń dyspozytorni wraz z otoczeniem, budynku warsztatowo - administracyjnego, oraz pomieszczeń biurowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/13/18

SIWZ

 

załączniki numer 2 - 7 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/13/18

 

 

 

1 października 2018 r.

1 października 2018 r.

 

 

 

 

<<<Powrót