INNE ZAMÓWIENIA

                                                       - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Przetarg nieograniczony

 na sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i odzieży roboczej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

 

znak: PKM/ZRS/N/9/17

SIWZ

 

Załączniki numer 1-5 do SIWZ w formie do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/9/17

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

znak: PKM/ZRS/N/9/17

 

 

18 kwietnia 2017 r.

18 kwietnia 2017 r.

25 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

znak: PKM/ZRS/N/9/17

Aneks numer 1 do ogłoszenia o zamówieniu

 

znak: PKM/ZRS/N/9/17

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  -Grupy: 2,3,4

 

znak: PKM/ZRS/N/9/17

 

 

28 kwietnia 2017 r.

28 kwietnia 2017 r.

31 maja 2017 r.

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  -Grupy: 2,3,4

ANEKS NR 1

 

znak: PKM/ZRS/N/9/17

 

 

 

 

6 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - Grupa 1

 

znak: PKM/ZRS/N/9/17

 

 

 

 

12 czerwca 2017 r.

2.

Przetarg nieograniczony

 na sukcesywne dostawy olejów przekładniowych oraz smaru płynnego do urządzeń centralnego smarowania  do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

 

znak: PKM/ZRS/N/10/17

SIWZ

 

Załączniki numer 1-5 do SIWZ w formie do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/10/17

Zmiany treści SIWZ

 

 

znak: PKM/ZRS/N/10/17

Aneks numer 1 do ogłoszenia o zamówieniu

 

znak: PKM/ZRS/N/10/17

 

15 maja 2017 r.

15 maja 2017 r.

18 maja 2017 r.

18 maja 2017 r.

 

 

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

znak: PKM/ZRS/N/10/17

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  -Grupy: 2,3

 

znak: PKM/ZRS/N/10/17

 

 

26 maja 2017 r.

 

20 czerwca 2017 r.

 

<<<Powrót