INNE ZAMÓWIENIA

                                                       - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Przetarg nieograniczony

na dostawę jednego  autobusu używanego (rok produkcji 2006 lub późniejszy), niskopodłogowego, przeznaczonego do komunikacji miejskiej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/1/18

SIWZ

 

załączniki numer 2 - 5 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/1/18

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/1/18

5 stycznia 2018 r.

5 stycznia 2018 r.

 

 

18 stycznia 2018 r.

2.

Przetarg nieograniczony

na dostawę czterech autobusów używanych (rok produkcji 2011 lub późniejszy), niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/2/18

SIWZ

 

załączniki numer 2 - 5 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/2/18

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/2/18

19 stycznia 2018 r.

19 stycznia 2018 r.

 

 

16 lutego 2018 r.

3.

Przetarg nieograniczony

na świadczenie usług w zakresie  ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów na stacji CNG  usytuowanej w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169

 

znak: PKM/ZRS/N/3/18

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 5 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/3/18

 

 

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

 

 

4.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. 

 

znak: PKM/ZRS/N/4/18

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/4/18

 

 

23 lutego 2018 r.

23 lutego 2018 r.

 

 

5.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych świec zapłonowych i filtrów do gazu CNG do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/5/18

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/5/18

 

 

23 lutego 2018 r.

23 lutego 2018 r.

 

 

 

<<<Powrót