INNE ZAMÓWIENIA

                                                       - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy materiałów do naprawy i zabezpieczenia przed korozją powierzchni poszycia autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/17/17

SIWZ

 

załączniki numer 1-4 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/17/17

 

 

 

7 września 2017 r.

7 września 2017 r.

 

 

 

2.

Przetarg nieograniczony

na świadczenie usług porządkowych w zakresie sprzątania: autobusów (wewnątrz), pomieszczeń dyspozytorni wraz z otoczeniem, budynku warsztatowo-administracyjnego oraz pomieszczeń biurowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/18/17

SIWZ

 

załączniki numer 2-7 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/18/17

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/18/17

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/18/17

 

18 września 2017 r.

18 września 2017 r.

3 październik 2017 r.

 

16 październik 2017 r.

3.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych: opon, tarczy kół, akcesoriów do napraw ogumienia oraz świadczenie usługi bieżnikowania opon znajdujących się na wyposażeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/19/17

SIWZ

 

załączniki numer 1-6 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/19/17

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/19/17

 

24 października 2017 r.

24 października 2017 r.

 

 

17 listopada 2017 r.

4.

Przetarg nieograniczony

na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku

 

znak: PKM/ZRS/N/21/17

SIWZ

 

załączniki numer 6 - 9 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/21/17

 

Informacja Zamawiającego dotycząca postępowania

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/21/17

 

 

 

26 października 2017 r.

26 października 2017 r.

3 listopada 2017 r.

 

 

 

załącznik numer 5 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/21/17

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/21/17

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/21/17

9 listopada 2017 r.

9 listopada 2017 r.

 

27 listopada 2017 r.

5.

 

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych filtrów oleju, paliwa, powietrza oraz klimatyzacji do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/20/17

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 4 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/20/17

 

 

 

Informacja o wyborze oferty     GRUPY: 1,2

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/20/17

31 października 2017 r.

31 października 2017 r.

 

 

28 listopada 2017 r.

 

<<<Powrót