INNE ZAMÓWIENIA

                                                       - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

Informacja z otwarcia ofert

1.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych przewodów instalacji gazu CNG  do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o..

 

Ogłoszenie o zamówieniu – wersja dostępna cyfrowo

 

znak: PKM/ZRS/N/1/21

 

SIWZ

 

SIWZ – wersja dostępna cyfrowo

 

załączniki numer 1 - 3  do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/1/21

 

 

 

Informacja o unieważnieniu

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu – wersja dostępna cyfrowo

 

 

znak: PKM/ZRS /N/1/21

 

29 styczeń 2020 r.

29 styczeń 2021 r.

 

 

15 marzec 2021 r.

 

 

<<<Powrót