INNE ZAMÓWIENIA

                                                       - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

Informacja z otwarcia ofert

1.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz koszul flanelowych do  Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o..

 

Ogłoszenie o zamówieniu – wersja dostępna cyfrowo

 

znak: PKM/ZRS/N/21/20

 

SIWZ

 

SIWZ – wersja dostępna cyfrowo

 

załączniki numer 1 - 4  do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/21/20

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, przedłużenie terminu składania

 

wersja dostępna cyfrowo

 

 

znak: PKM/ZRS/N/21/20

 

Aneks nr 1

 

wersja dostępna cyfrowo

 

znak: PKM/ZRS/N/21/20

 

Informacja o wyborze oferty

 

wersja dostępna cyfrowo

 

znak: PKM/ZRS/N/21/20

 

Informacja z otwarcia ofert

 

wersja dostępna cyfrowo

 

znak: PKM/ZRS/N/21/20

20 październik 2020 r.

20 październik 2020 r.

3 listopad 2020 r.

3 listopad 2020 r.

1 grudzień 2020 r.

24 listopad 2020 r.

 

 

 

 

 

 

Aneks nr 1 do informacji o wyborze

 

wersja dostępna cyfrowo

 

znak: PKM/ZRS/N/21/20

 

 

 

 

 

9 grudzień 2020 r.

 

2.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – wersja dostępna cyfrowo

 

znak: PKM/ZRS/N/24/20

 

SIWZ

 

SIWZ – wersja dostępna cyfrowo

 

załączniki numer 1 - 4  do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/24/20

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

wersja dostępna cyfrowo

 

znak: PKM/ZRS/N/24/20

 

Informacja z otwarcia ofert

 

wersja dostępna cyfrowo

 

znak: PKM/ZRS/N/24/20

10 grudzień 2020 r.

10 grudzień 2020 r.

 

 

18 styczeń 2021 r.

18 styczeń 2021 r.

 

<<<Powrót