INNE ZAMÓWIENIA

                                                         - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych szyb czołowych autobusów oraz materiałów do ich wklejania  do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/16/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/16/19

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/16/19

6 sierpnia 2019 r.

6 sierpnia 2019 r.

 

 

4 września 2019 r.

2.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych zestawów osłon podłogi opończy obrotowych do  autobusów MAN A23 Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/17/19

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/17/19

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/17/19

6 sierpnia 2019 r.

6 sierpnia 2019 r.

 

 

12 września 2019 r.

3.

Przetarg nieograniczony

na ubezpieczenie 30 fabrycznie nowych pojazdów użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie auto casco na okres jednego

 

znak: PKM/ZRS/N/18/19

SIWZ

 

załączniki numer 2 - 5 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/18/19

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

znak: PKM/ZRS/N/18/19

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/18/19

14 sierpnia 2019 r.

14 sierpnia 2019 r.

27 sierpnia 2019 r.

 

10 września 2019 r.

4.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów do wklejania szyb czołowych do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie – wersja dostępna cyfrowo

 

znak: PKM/ZRS/N/19/19

SIWZ

 

SIWZ – wersja dostępna cyfrowo

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/19/19

 

 

 

1 października 2019 r.

1 października 2019 r.

 

 

 

 

<<<Powrót