INNE ZAMÓWIENIA

                                                       - Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Przetarg nieograniczony

na świadczenie usług porządkowych w zakresie sprzątania: autobusów (wewnątrz), pomieszczeń dyspozytorni wraz z otoczeniem, budynku warsztatowo - administracyjnego, oraz pomieszczeń biurowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/13/18

SIWZ

 

załączniki numer 2 - 7 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/13/18

 

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/13/18

1 października 2018 r.

1 października 2018 r.

 

 

5 listopada 2018 r.

2.

Przetarg nieograniczony

na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku

 

znak: PKM/ZRS/N/14/18

SIWZ

 

załączniki numer 6 - 9 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/14/18

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/14/18

 

 

30 października 2018 r.

30 października 2018 r.

9 listopada 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/14/18

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/14/18

 

 

 

14 listopada 2018 r.

 

30 listopada 2018 r.

3.

Przetarg nieograniczony

na świadczenie usług porządkowych w zakresie sprzątania: autobusów (wewnątrz), pomieszczeń dyspozytorni wraz z otoczeniem, budynku warsztatowo - administracyjnego, oraz pomieszczeń biurowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/15/18

SIWZ

 

załączniki numer 2 - 7 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/15/18

 

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

znak: PKM/ZRS/N/15/18

7 listopada 2018 r.

7 listopada 2018 r.

 

 

27 listopada 2018 r.

4.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia, koncentratu płynu chłodniczego oraz płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/16/18

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 4 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/16/18

 

 

 

9 listopada 2018 r.

9 listopada 2018 r.

 

 

 

5.

Przetarg nieograniczony

na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych łożysk i pasków klinowych do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

znak: PKM/ZRS/N/17/18

SIWZ

 

załączniki numer 1 - 3 do SIWZ w wersji do edycji

 

znak: PKM/ZRS/N/17/18

 

 

 

28 listopada 2018 r.

28 listopada 2018 r.

 

 

 

 

<<<Powrót