Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Przetarg nieograniczony na dostawę 32 (słownie: trzydziestu dwóch) fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych i 23 (słownie: dwudziestu trzech) fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

SIWZ

 

Załącznik 1 do SIWZ

Złącznik 1.2.1 do SIWZ

Załącznik 1.2.2.do SIWZ

Załącznik 1.3.1 do SIWZ

Załącznik 1.3.2 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ

Załączniki 3 do 9 do SIWZ

Załącznik 10.1 do SIWZ

Załącznik 10.2 SIWZ

Załącznik 11.1 do SIWZ

Załącznik 11.2 do SIWZ

 

 

Załączniki w formie do edycji:

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 1.2.1 do SIWZ

Załącznik 1.2.2.do SIWZ

Załącznik 1.3.1 do SIWZ

Załącznik 1.3.2 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ

Załączniki 3 do 9 do SIWZ

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

15 września 2017 r.

15 września 2017 r.

6 października 2017 r.

 

 

 

 

Załączniki w formie do edycji po zmianach z dnia 12.10.2017:

 

Załącznik 1.2.1 do SIWZ

Załącznik 1.2.2.do SIWZ

 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

 

12 października 2017 r.

12 października 2017 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie) przekazane do publikacji w DUUE

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

 

Informacja o przedłużeniu składania ofert, zmiany treści SIWZ

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

20 października 2017 r.

 

20 października 2017 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie) opublikowane w DUUE

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

Zmiany treści pisma Pełnomocnika Zamawiającego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wyjaśnień i zmian treści SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

24 października 2017 r.

 

27 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

 

 

10 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Zmiany treści pisma Pełnomocnika Zamawiającego z dnia 06 października 2017 roku w sprawie zmiany wyjaśnień treści SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

 

 

11 listopada 2017 r.

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

Załączniki w formie do edycji po zmianach z dnia 14.11.2017:

 

Załącznik 1.2.1 do SIWZ

Załącznik 1.2.2.do SIWZ

Załącznik 1.3.1 do SIWZ

Załącznik 1.3.2 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ

 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

14 listopada 2017 r.

14 listopada 2017 r.

14 listopada 2017 r.

 

 

 

 

Załączniki w formie do edycji po zmianach z dnia 17.11.2017:

 

Załącznik 1.2.1 do SIWZ

Załącznik 1.2.2.do SIWZ

 

 

Zmiany treści SIWZ

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

 

17 listopada 2017 r.

17 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany treści SIWZ

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

 

 

20 listopada 2017 r.

 

 

 

 

Ujednolicony tekst SIWZ po zmianach wprowadzonych pismami z dnia 14.11.2017 oraz 20.11.2017:

SIWZ

 

 

Ujednolicony tekst załączników po zmianach z dnia 12.10.2017, 14.11.2017, 27.11.2017:

Załącznik 10.1 do SIWZ

Załącznik 10.2 SIWZ

Załącznik 11.1 do SIWZ

Załącznik 11.2 do SIWZ

 

 

 

Zmiany treści SIWZ

 

 

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

 

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

27 listopada 2017 r.

27 listopada 2017 r.

 

8 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/17

 

 

 

 

 

9 stycznia 2018 r.

 

<<<Powrót