Przetargi PKM Gdynia

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Treść specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji

Aneks do ogłoszenia

Informacja o wyniku

1.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

Przetarg nieograniczony

 na dostawę 32 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych i 23 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

SIWZ

 

Załącznik 1 do SIWZ

Złącznik 1.2.1 do SIWZ

Załącznik 1.2.2.do SIWZ

Załącznik 1.3.1 do SIWZ

Załącznik 1.3.2 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ

Załączniki 3 do 9 do SIWZ

Załącznik 10 do SIWZ

Załącznik 11.1 do SIWZ

Załącznik 11.2 do SIWZ

 

 

Załączniki w formie do edycji:

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 1.2.1 do SIWZ

Załącznik 1.2.2.do SIWZ

Załącznik 1.3.1 do SIWZ

Załącznik 1.3.2 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ

Załączniki 3 do 9 do SIWZ

 

 

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 

 

 

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

27 luty 2018 r.

27 luty 2018 r.

6 marzec 2018 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie) opublikowane w DUUE

 

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

Informacja Pełnomocnika Zamawiającego w sprawie umieszczenia załączników do SIWZ w wersji do edycji

 

Załączniki w formie do edycji:

 

SIWZ

Załącznik 10 do SIWZ

Załącznik 11.1 do SIWZ

Załącznik 11.2 do SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

 

8 marzec 2018 r.

9 marzec 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

 

 

5 kwiecień 2018 r.

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

 

 

6 kwiecień 2018 r.

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie) opublikowane w DUUE

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

9 kwiecień 2018 r.

 

9 kwiecień 2018 r.

 

 

 

 

 

Załączniki w formie do edycji uwzględniające zmiany wprowadzone przez

Pełnomocnika Zamawiającego pismem w sprawie wyjaśnień i zmian treści SIWZ z

dnia 23 kwietnia 2018 roku

 

Załącznik 1.2.1 do SIWZ

Załącznik 1.2.2 do SIWZ

Załącznik 11.1 do SIWZ

Załącznik 11.2 do SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

 

23 kwiecień 2018 r.

23 kwiecień 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

 

 

7 maj 2018 r.

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie) opublikowane w DUUE

 

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

SIWZ oraz załączniki do SIWZ w formie do edycji uwzględniające zmiany wprowadzone przez Pełnomocnika Zamawiającego pismem w sprawie wyjaśnień i

zmian treści SIWZ, przedłużenia terminu składania ofert z dnia 09 maja 2018 roku

 

SIWZ

Załącznik 1.2.1 do SIWZ

Załącznik 1.2.2.do SIWZ

Załącznik 1.3.1 do SIWZ

Załącznik 1.3.2 do SIWZ

Załącznik 11.1 do SIWZ

Załącznik 11.2 do SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

 

 

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

9 maj 2018 r.

9 maj 2018 r.

9 maj 2018 r.

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

 

 

21 maj 2018 r.

 

 

 

 

 

Załączniki w formie do edycji uwzględniające zmiany wprowadzone przez

Pełnomocnika Zamawiającego pismem w sprawie wyjaśnień i zmian treści SIWZ z

dnia 23 maja 2018 roku

 

Załącznik 10 do SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

 

23 maj 2018 r.

23 maj 2018 r.

 

 

 

 

 

Zmiany treści SIWZ

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

 

 

29 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 Informacja  z otwarcia ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 32 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych i 23 fabrycznie nowych  autobusów miejskich standardowych

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

 

znak: PKM/GMG/ZP/N/1/18

 

 

 

13 czerwca 2018 r.

 

20 lipca 2018 r.

 

<<<Powrót