Copyright 2008r. Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul.Rdestowa 51A, 81-577 Gdynia
tel. centrala 058 622 00 71    tel. sekretariat 058 629 09 26
fax 058 629 09 46               email pkm@pkmgdynia.pl

polityka prywatnosci