WAŻNE KOMUNIKATY

1.          Zarządzenie  ZKM w sprawie wstrzymania sprzedaży karnetów    

2.          Zarządzenie  ZKM w sprawie działań profilaktycznych w pojazdach

3.          Zarządzenie  wewnętrzne PKM  w sprawie pomiaru temperatury ciała

4.          Zarządzenie  wewnętrzne PKM  w sprawie zasad organizacji  pracy  WYDZIAŁU  SERWISU (WS)

5.          Zarządzenie  wewnętrzne PKM  w sprawie zasad organizacji  pracy  MAGAZYNU

6.          Zarządzenie  wewnętrzne PKM  w sprawie zasad organizacji  pracy  WYDZIAŁU PRZEWOZÓW (WP)

7.          Zarządzenie  wewnętrzne PKM  w sprawie zasad organizacji  pracy  ADMINISTRACJI

8.          WNIOSEK O DOFINANSOWANIE "WCZASÓW POD GRUSZĄ" do wypełnienia on-line

9.          Zarządzenia wewnętrzne PKM nr 17/2020  18/2020  19/2020  20/2020  sprawie zasad organizacji pracy.

10.       Zarządzenia wewnętrzne PKM nr 23/2020  24/2020  25/2020  26/2020   UCHYLAJĄCE WCZEŚNIEJSZE REGULACJE organizacji pracy

11.       ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE  NUMER  29/2020 Z DNIA 26 MAJA 2020 ROKU  ZARZĄDU PKM SP. Z O.O.  dot. wprowadzenia do stosowania w związku z SARS-CoV-2;:

a/ Instrukcji bezpiecznego zachowania się  kierowców przybywających w budynku dyspozytorni Wydziału Przewozów    

b/ Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dyspozytorów Wydziału Przewozów    

c/ Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Serwisu  

d/ Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Magazynie 

e/ Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników kasy  

f/ Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników biurowych

12.       Procedura  postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.  wirusem SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

13.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 43/2020 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2020r. w sprawie: organizacji pracy w obiektach PKM

14.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 48/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK: ZS-5 (Kadry, Socjalny, Archiwum), DK (Płace), DK (Kasa) oraz  ZS-6 (Zaopatrzenie) oraz WEI (Wydział Eksploatacyjno – Inwestycyjny)

15.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 49/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK:  DK (Księgowość Finansowa), ZS-1 (Sekretariat), ZS-4 (Informatyk) oraz stanowisk: GK (Główny Księgowy),   Marketing,  Radca prawny

16.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 50/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK:  OSKP,

17.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 51/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK: Wydziału Serwisu (WS),

18.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 52/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK: MAGAZYN,

19.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 53/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK: Wydział PRZEWOZÓW  (WP),

20.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM  54/2020 Z DNIA 28.10.2020R.  zmieniające Zarządzenie  wewnętrzne PKM  53/2020 

21.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM  55/2020 Z DNIA 28.10.2020R.  w sprawie zasad  organizacji pracy Grupy Remontowo –Technicznej  

22.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM 62/2020 Z DNIA 27.11.2020R. w sprawie wprowadzenia aplikacji internetowej modułu „e-pracownik” w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

23.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM  nr 3 w sprawie zasad organizacji  pracy  ZS-5 (Kadry, Socjalny, Archiwum), DK (Płace), DK (Kasa), ZS-6 (Zaopatrzenie) oraz WEI (Wydział Eksploatacyjno-Inwestycyjny)

24.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM nr 4  w sprawie zasad organizacji  pracy  DK (Księgowość Finansowa), ZS-1 (Sekretariat), ZS-4 (Informatyk) oraz stanowisk: GK (Główny Księgowy), Marketing, Radca prawny

25.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM nr 5  w sprawie zasad organizacji  pracy  (OSKP)

26.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM nr 6  w sprawie zasad organizacji  pracy  Magazynu

27.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM nr 7  w sprawie zasad organizacji  pracy  Wydziału Przewozów (WP)

28.       Zarządzenie  wewnętrzne PKM nr 56/2021 aneks 1  w sprawie zasad organizacji pracy Wydziału Serwisu (WS)

 

 

<<<Powrót