WAŻNE KOMUNIKATY

1.            Zarządzenie  ZKM w sprawie wstrzymania sprzedaży karnetów    

2.            Zarządzenie  ZKM w sprawie działań profilaktycznych w pojazdach

3.            Zarządzenie  wewnętrzne PKM  w sprawie pomiaru temperatury ciała

4.            Zarządzenie  wewnętrzne PKM  w sprawie zasad organizacji  pracy  WYDZIAŁU  SERWISU (WS)

5.            Zarządzenie  wewnętrzne PKM  w sprawie zasad organizacji  pracy  MAGAZYNU

6.            Zarządzenie  wewnętrzne PKM  w sprawie zasad organizacji  pracy  WYDZIAŁU PRZEWOZÓW (WP)

7.            Zarządzenie  wewnętrzne PKM  w sprawie zasad organizacji  pracy  ADMINISTRACJI

8.            WNIOSEK O DOFINANSOWANIE "WCZASÓW POD GRUSZĄ" do wypełnienia on-line

9.            Zarządzenia wewnętrzne PKM nr 17/2020  18/2020  19/2020  20/2020  sprawie zasad organizacji pracy.

10.         Zarządzenia wewnętrzne PKM nr 23/2020  24/2020  25/2020  26/2020   UCHYLAJĄCE WCZEŚNIEJSZE REGULACJE organizacji pracy

11.         ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE  NUMER  29/2020 Z DNIA 26 MAJA 2020 ROKU  ZARZĄDU PKM SP. Z O.O.  dot. wprowadzenia do stosowania w związku z SARS-CoV-2;:

a/ Instrukcji bezpiecznego zachowania się  kierowców przybywających w budynku dyspozytorni Wydziału Przewozów    

b/ Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dyspozytorów Wydziału Przewozów    

c/ Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Serwisu  

d/ Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Magazynie 

e/ Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników kasy  

f/ Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników biurowych

12.         Procedura  postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.  wirusem SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

13.         Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 43/2020 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2020r. w sprawie: organizacji pracy w obiektach PKM

14.         Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 48/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK: ZS-5 (Kadry, Socjalny, Archiwum), DK (Płace), DK (Kasa) oraz  ZS-6 (Zaopatrzenie) oraz WEI (Wydział Eksploatacyjno – Inwestycyjny)

15.         Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 49/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK:  DK (Księgowość Finansowa), ZS-1 (Sekretariat), ZS-4 (Informatyk) oraz stanowisk: GK (Główny Księgowy),   Marketing,  Radca prawny

16.         Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 50/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK:  OSKP,

17.         Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 51/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK: Wydziału Serwisu (WS),

18.         Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 52/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK: MAGAZYN,

19.         Zarządzenie  wewnętrzne PKM NUMER 53/2020 Z DNIA 26.10.2020R.  w sprawie zasad organizacji  pracy  KOMÓREK: Wydział PRZEWOZÓW  (WP),

20.         Zarządzenie  wewnętrzne PKM  54/2020 Z DNIA 28.10.2020R.  zmieniające Zarządzenie  wewnętrzne PKM  53/2020 

21.         Zarządzenie  wewnętrzne PKM  55/2020 Z DNIA 28.10.2020R.  w sprawie zasad  organizacji pracy Grupy Remontowo –Technicznej  

22.         Zarządzenie  wewnętrzne PKM 62/2020 Z DNIA 27.11.2020R. w sprawie wprowadzenia aplikacji internetowej modułu „e-pracownik” w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

23.         PRZYPOMNIENIE

Niedziela 13 czerwca 2021 jest ostatnim dniem pracy ROTACYJNEJ / ZDALNEJ.

Od poniedziałku 14 czerwca br. praca realizowana jest według standardowych czasów pracy  z zachowaniem reżimów sanitarnych.

<<<Powrót