Zamówienia z wolnej ręki

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyniku

Dokumenty dot. postępowania

  1.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

 

 

 

znak: PKM/ZP/WR/1/17

 

 

Informacja Zamawiającego - szczegółowe uzasadnienie prawne i faktyczne zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki

 

Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)

 

Załączniki numer 1-6 do istotnych warunków zamówieni

- wersja do edycji

 

 

znak: PKM/ZP/WR/1/17

26 stycznia 2017 roku

 

26 stycznia 2017 roku

2.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante opublikowane  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

znak: PKM/ZP/WR/1/17

Informacja  o wyborze oferty

 

 

znak: PKM/ZP/WR/1/17

31 stycznia 2017 roku

6 marca 2017 roku

     

 

 

<<<Powrót