Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.


ul.Rdestowa 51 A   81-577 Gdynia
NIP: 586-10-08-276
Regon: 190418189

Tel.: (58) 622 00 71
Fax: (58) 629 09 46


Zarząd:

Prezes Zarządu: Bogusław Stasiak 

Wiceprezes Zarządu: Piotr Topolewicz 

Numery wewnętrzne:

Sekretariat: 201
Biuro zaopatrzenia, handlu: 222, (58) 629 09 47

Marketing: 286
Zamówienia publiczne: 227
Kadry: 224
Wydział przewozów: 281

Dyspozytor: 267

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów: 241

Stacja CNG: 268


email: pkm@pkmgdynia.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Mateusz Woźniak  iodo@pkmgdynia.pl

<<<Powrót

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.

81-577  GDYNIA     UL. RDESTOWA 51A     TEL. 58/622-00-71     FAX 58/629-09-46

www.pkmgdynia.pl

NIP  586-10-08-276     REGON  190418189

PKO BP S.A.  05 1440 1026 0000 0000 0034 2149

KRS 0000075417 SĄD REJONOWY GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU  VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 49 674 000.00 PLN