Reklama

Zasady umieszczania reklamy:

1. Dopuszcza się eksponowanie reklam wyłącznie na burtach i tylnej ścianie pojazdu.

2.  Reklama na burtach może być umieszczona na wyłącznie na białym pasie znajdującym się pomiędzy pasem szyb, a niebieskim pasem malowania pojazdu.

3. Reklama na tylnej ścianie pojazdu może być umieszczona powyżej niebieskiego pasa malowania pojazdu, łącznie z szybą ( dopuszcza się także eskpozycję reklamy wyłącznie na szybie), przy czym w przypadku umieszczenia całości lub części reklamy na szybie wymagane jest zastosowanie technologii "One Way Vision", która nie ogranicza przejrzystości szyby pasażerom znjadującym się wewnątrz pojazdu.

4. Reklama umieszczona na tylnej ścianie pojazdu musi uwzględniać zachowanie ekspozycji i widoczności informacji zewnętrznej (oznaczenia linii), zapewnienie należytego pola obserwacji tylnej kamery monitoringu wizyjnego oraz numeru inwentarzowego pojazdu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

5. Dopuszcza się białe lub jasnoniebieskie tło reklamy, przy czym w przypadku tła jasnoniebieskiego odcień musi być wyraźnie jaśniejszy od odcienia malowania pojazdu. Tło inne niż białe lub jasnoniebieskie dopuszczlane jest na długości nie przekraczającej 1 metra na każdej z burt oraz na tylnej ścianie pojazdu.

6. Ekspozycja reklamy możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu akceptacji projektu przez specjalistę ds. marketingu, specjalistę ds. promocji w ZKM w Gdyni lub inną osobę  wyznaczoną przez dyrektora ZKM.