Stacja kontroli pojazdów

Autoryzowana

Okręgowa Stacji Kontroli Pojazdów GA-13,

Tel.: (58) 622 00 71 w. 241

świadczy usługi zewnętrzne w zakresie przeglądów technicznych i rejestracyjnych wszystkich rodzajów pojazdów, w tym również:

pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych

pojazdów zasilanych gazem

pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)

pojazdów po wypadku

 

 

Zapraszamy

poniedziałek - piątek   od 8.00 do 18.00

sobota   od 9.00 do 13.00