Przedłużenie terminu

INFORMACJA W SPRAWIE POLSKIEGO ŁADU

 

WAŻNE DLA TWOJEGO PORTFELA

 
 

Jeśli nie złożyłeś PIT-2 lub z niego zrezygnowałeś w roku 2022, jesteś pracującym emerytem, możesz złożyć wniosek o nie stosowanie wobec ciebie nowego rozporządzeniem z dnia 7 stycznia 2022r w sprawie przedłużania terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy. Wniosek będzie miał zastosowanie w miesiącach kiedy podatnik uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej 12.800 zł miesięcznie.

Zakład pracy po otrzymaniu takiego wniosku nie stosuje mechanizmu poboru zaliczek na podatek dochodowy określonego w powołanym rozporządzeniu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek.

Jeżeli wynagrodzenia wyliczone według nowego rozporządzenia w skali roku okażą się ostatecznie bardziej korzystne niż liczone według zasad Polskiego Ładu, podatnik będzie musiał odprowadzić różnicę powstałą w podatku dochodowym do Urzędu Skarbowego. Istotą wprowadzonego rozporządzenia jest niwelowanie skutków dla niektórych grup, które mogłyby tracić zbyt dużo z wynagrodzenia w ciągu roku lub tylko w poszczególnych miesiącach  z powodu np. niewykorzystania wyższej kwoty wolnej od opodatkowania, niestosowania ulgi dla klasy średniej. Dopiero przy rozliczeniu rocznym mogliby dostać zwrot nadpłaconego podatku. Z kolei złożenie wspomnianego wniosku powoduje, że wynagrodzenie jest liczone wprost według zasad uchwalonych w ustawie o Polskim Ładzie i upraszcza rozliczenie.

 

Tel do kontaktu 607877000

Główny księgowy

Sławomir Linkiewicz

 

Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek      

plik pdf